Pakowanie i transport

Wyroby lastrykowe TERRAZZO: płytki posadzkowe, cokoły, okładziny stopni schodowych, parapety i płyty chodnikowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Wyroby TERRAZZO układane są na paletach, pakowane w folie i spinane taśmą po uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem przekładkami .Maksymalna ilość elementów na palecie jest określana przez Producenta w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Poniżej w tabeli przedstawione są dane dotyczące wagi i ilości płytek z poszczególnych asortymentów na paletach:


Wymiary płytki w cm

Orientacyjna waga 1 płytki w kg

Ilość płytek na palecie w szt

Ilość płytek na palecie w m.kw.

Ilość płytek na 1 m.kw.

Orientacyjna waga  palety z płytkami w kg

płytki terrazzo

 

30x30x2,7

6

232

20,88

11,11

1392

40x40x3,6

14

108

17,28

6,25

1512

płytki chodnikowe

 

40x40x4,5

16

84

13,44

6,25

1344


Ilość okładzin schodowych i parapetów na paletach zależna jest od ich gabarytów. Okładziny kątowe pakowane są na paletach standardowo w ilości 12szt na jednej palecie. Ilość i sposób pakowania elementów płaskich takich jak parapety jest uzależniony od ich długości i szerokości. Poniżej w tabeli przedstawione są dane dotyczące wagi i ilości cokołów z poszczególnych asortymentów na paletach:


Wymiary cokołu

 w cm

Orientacyjna waga 1 cokołu w kg

Ilość cokołów na palecie w szt

Ilość cokołów na palecie w m.b.

Ilość warstw na palecie

Orientacyjna waga  palety z cokołami w kg

40x7x1,2

0,8

808

323,2

4

646,4

40x10x1,2

1,15

606

242,4

3

696,9

30x7x1,2

0,6

992

280,8

4

595,2

Cokoły układane są na paletach warstwami. Poszczególne warstwy izolowane są pomiędzy sobą przekładkami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Na każdej palecie z wyrobami umieszczane jest świadectwo Kontroli Jakości zawierające następujące dane; a) Nazwa i adres producenta, b) Data produkcji c) Numer partii d) Ilość elementów w opakowaniu e) Informacja na zgodność z odpowiednimi normami. f) Podpis i pieczątka KJ

Palety z wyrobami można przewozić samochodami i wagonami kolejowymi. Podczas magazynowania i transportu palety z wyrobami nie mogą być piętrzone. Przy zdejmowaniu poszczególnych płytek z palety (w celu uniknięcia uszkodzenia płytek) należy je unosić, a nie przesuwać po sobie. Towary są odbierane przez Zamawiającego lub dostarczane Zamawiającemu transportem Sprzedawcy lub przez Sprzedawcę wynajętym, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Załadunek palet z wyrobami dokonywany jest przez Producenta przy użyciu wózków widłowych.

Do każdej partii towaru dołączana jest Deklaracja Zgodności PRODUCENTA.