Wyroby lastrykowe TERRAZZO: płytki posadzkowe, cokoły, okładziny stopni schodowych, parapety i płyty chodnikowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Wyroby TERRAZZO układane są na paletach, pakowane w folie i spinane taśmą po uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem przekładkami .Maksymalna ilość elementów na palecie jest określana przez Producenta w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Poniżej w tabeli przedstawione są dane dotyczące wagi i ilości płytek z poszczególnych asortymentów na paletach:

Wymiary płytki w cmOrientacyjna waga 1 płytki w kglość płytek na palecie w sztIlość płytek na palecie w m.kw.Ilość płytek na 1 m.kw.Orientacyjna waga palety z płytkami w kg
płytki terrazzo
30x30x2,7623220,8811,111392
40x40x3,61410817,286,251512
płyty chodnikowe
40x40x4,5168413,446,251344

Ilość okładzin schodowych i parapetów na paletach zależna jest od ich gabarytów. Okładziny kątowe pakowane są na paletach standardowo w ilości 12szt na jednej palecie. Ilość i sposób pakowania elementów płaskich takich jak parapety jest uzależniony od ich długości i szerokości. Poniżej w tabeli przedstawione są dane dotyczące wagi i ilości cokołów z poszczególnych asortymentów na paletach:

Wymiary cokołu

w cm
Orientacyjna waga 1 cokołu w kgIlość cokołów na palecie w sztIlość cokołów na palecie w m.b.Ilość warstw na palecieOrientacyjna waga palety z cokołami w kg
40x7x1,20,8808323,24646,4
40x10x1,21,15606242,43696,9
30x7x1,20,6992280,84595,2
Cokoły układane są na paletach warstwami. Poszczególne warstwy izolowane są pomiędzy sobą przekładkami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Na każdej palecie z wyrobami umieszczane jest świadectwo Kontroli Jakości zawierające następujące dane; a) Nazwa i adres producenta, b) Data produkcji c) Numer partii d) Ilość elementów w opakowaniu e) Informacja na zgodność z odpowiednimi normami. f) Podpis i pieczątka KJ

Palety z wyrobami można przewozić samochodami i wagonami kolejowymi. Podczas magazynowania i transportu palety z wyrobami nie mogą być piętrzone. Przy zdejmowaniu poszczególnych płytek z palety (w celu uniknięcia uszkodzenia płytek) należy je unosić, a nie przesuwać po sobie. Towary są odbierane przez Zamawiającego lub dostarczane Zamawiającemu transportem Sprzedawcy lub przez Sprzedawcę wynajętym, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Załadunek palet z wyrobami dokonywany jest przez Producenta przy użyciu wózków widłowych.

 

Do każdej partii towaru dołączana jest Deklaracja Zgodności PRODUCENTA.