Płyty chodnikowe

Produkowane płyty chodnikowe o wymiarach 40x40x4,5 cm składają sie z dwóch warstw: tłoczonej spodniej i wierzchniej, tłoczonej barwionej pigmentem tj. czerwonym, zielonym, czarnym lub beżowym. Produkcja odbywa się metodą wibroprasowania. uwagi na kolorystykę i możliwość tworzenia różnych kompozycji płyty te można stosować w budownictwie jedno i wielorodzinnym do tworzenia tzw. małej architektury ( alejki, podjazdy chodniki)

Przykładowe kompozycje układania płytek

Płyty chodnikowe układa się na stabilizowanej podsypce piaskowej ( dla ruchu pieszego ) lub na podkładzie z mieszanki betonowej ( dla ruchu pojazdów samochodowych ).

Zastosowanie

W budowie ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego i pojazdów samochodowych tj. : chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, place manewrowe, jak również przy wykonywaniu placów targowych. Z uwagi na kolorystykę i możliwość tworzenia różnych kompozycji płyty te można stosować w budownictwie jedno i wielorodzinnym do tworzenia tzw. małej architektury ( alejki, podjazdy, chodniki )
zast
zast1

Parametry techniczne

– ścieralność – 2.8 mm (na tarczy Boehmego)
– nasiąkliwość – 4.8%
– mrozoodporność
– wytrzymałość na ściskanie – 41,1MPa
-wytrzymałość na zginanie ( nośność płyt ) – 8,2 kN

Przydatne dokumenty